Adviesbureau voor technische installaties

Bliksembeveiliging

Installaties voor bliksembeveiliging moeten worden ontworpen conform de NEN-EN-IEC62305 (deze norm vervangt sinds 2009 de NEN1014).

Als onafhankelijk adviseur kan Elektro Advies Oosterveld voor u een risico-analyse bliksembeveiliging uitvoeren conform deel 2 van NEN-EN-IEC62305. U krijgt een objectieve risico-analyse van uw pand.

In deel 2 van de NEN-EN-IEC62305 wordt het risicomanagement beschreven waarmee kan worden bepaald of een bliksembeveiligingsinstallatie nodig is (los van een verplichting) en indien een installatie nodig is, welke beveiligingsklasse moet worden toegepast.

Bliksembeveiliging kan verplicht zijn door:

  • wetgeving, bijv. Mijnwetgeving, Milieuwetgeving, Monumentenwetgeving;
  • zorgplicht van werkgevers in het kader van de Arbowet; een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek voor zijn werknemers, ook tijdens onweer;
  • verzekeraars;
  • combinatie met andere normen waarvoor een verplichting geldt, zoals de NEN1010.

BliksembeveiligingHieronder kunt u een gegevensformulier voor een risico-analyse downloaden. Na invulling en retourneren krijgt een kostenopgave voor de risico-analyse. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt de risico-analyse uitgevoerd.

Download hier het gegevensformulier in Excel (voorkeur).

Download hier het gegevensformulier in PDF.

Ook kunnen wij voor u uw pand inventariseren en aan de hand van deze inventarisatie de risico-analyse uitvoeren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Een voorbeeld van een rapportage kunt u hier downloaden.