Adviesbureau voor technische installaties

Privacybeleid Elektro Advies Oosterveld

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Elektro Advies Oosterveld verwerkt van haar opdrachtgevers, website bezoekers of andere geïnteresseerden.

Indien u persoonsgegevens aan Elektro Advies Oosterveld verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Bedrijfsnaam: Elektro Advies Oosterveld;
 • Contactpersoon: W. Oosterveld;
 • Adres: Jan Palachweg 95, 9403 JT  Assen;
 • Telefoon: 06 – 1021 1169;
 • E-mail: info@elektroadviesoosterveld.nl;
 • Website: www.elektroadviesoosterveld.nl;
 • KvK nummer: 01169817.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elektro Advies Oosterveld verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen die als bijzonder of gevoelig aangemerkt kunnen worden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@elektroadviesoosterveld.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Elektro Advies Oosterveld verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of op een andere manier te benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling.

Hoe lang we gegevens bewaren

Elektro Advies Oosterveld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief voor historische doeleinden.

Delen met anderen

Elektro Advies Oosterveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elektro Advies Oosterveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Elektro Advies Oosterveld gebruikt cookies voor analytische diensten, zoals Google Analytics. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor de gebruikerservaring voor bezoekers verbetert kan worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@elektroadviesoosterveld.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Elektro Advies Oosterveld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Elektro Advies Oosterveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@elektroadviesoosterveld.nl