Adviesbureau voor technische installaties

Disclaimer

1. ALGEMEEN VOORBEHOUD, DISCLAIMER

De informatie op deze website is zo betrouwbaar en volledig mogelijk geplaatst. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of onjuist is. Elektro Advies Oosterveld is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie op deze website en eventuele schade die als gevolg van het gebruik van deze informatie kan worden veroorzaakt. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie. Links naar andere websites die geen eigendom zijn van Elektro Advies Oosterveld zijn slechts informatief op de website geplaatst ter informatie van de gebruiker. De teksten en afbeeldingen op deze website zijn geheel eigendom van Elektro Advies Oosterveld en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vermenigvuldigd worden of gebruikt op andere internetpagina’s of in enig andere vorm openbaar gemaakt worden.

2. ALGEMEEN VOORBEHOUD E-MAIL

De inhoud van het u toegezonden e-mailbericht bereikt u via Internet en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is daarom niet uitgesloten dat onbevoegden hiervan kennis hebben genomen of de verzonden informatie hebben gemanipuleerd. Voordat enige handeling wordt ondernomen of wordt nagelaten op basis van de bovenvermelde informatie moet de inhoud van het bericht te allen tijde geverifieerd worden.
Het e-mail verkeer via Internet garandeert geen vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke informatie dient niet via Internet aan Elektro Advies Oosterveld verzonden te worden. Elektro Advies Oosterveld kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van externe e-mail via Internet