Adviesbureau voor technische installaties

Ontwerp en advies

In het ontwerp en adviestraject kunnen we te maken hebben met verschillende fasen in een project. Wanneer alle fasen goed doorlopen worden, is het resultaat van de uiteindelijk gemaakte installaties zodanig dat deze voldoen aan uw wensen. Natuurlijk is het zo dat voor een kleinere installatie niet al deze fasen helemaal doorlopen hoeven te worden; het is dan bijvoorbeeld mogelijk om de fasen definitief ontwerp en bestek als één fase te beschouwen.

Wij kunnen de volgende diensten bieden:

  • Opstellen  van het programma van eisen (PvE);
  • Opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO);
  • Opstellen van het Definitief Ontwerp (DO);
  • Opstellen van het Bestek en tekeningen;
  • Maken van een Werkomschrijving.

Kijk op de betreffende pagina’s voor een nadere uitleg over deze diensten.

ontwerp en advies