Adviesbureau voor technische installaties

Voorwaarden

Indien niet anders overeengekomen zijn alle aan het kantoor verstrekte opdrachten onderworpen aan de voorwaarden genoemd in de DNR 2011 (herziene uitgave 2013; De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur). In deze voorwaarden is onder meer onze aansprakelijkheid vastgelegd.

Hieronder kunt u de DNR 2011 downloaden.

voorwaarden