Adviesbureau voor technische installaties

Advies voor technische installaties

Elektro Advies Oosterveld is een onafhankelijk technisch adviesbureau voor al uw technische installaties. Natuurlijk zal een grote uitgebreide installatie andere eisen stellen aan de omvang van het ontwerp dan een kleine installatie (bijv. voor een woning). Maar met een goed ontwerp, hoe klein de installatie ook zal zijn, voorkomt u tijdens de uitvoering en het latere gebruik veel problemen.

Vormen van advies en opdrachten

Er zijn verschillende vormen van opdrachten mogelijk:

  • Elektro Advies Oosterveld neemt uw opdracht aan voor een vaste prijs. U ontvangt vooraf een offerte waarin duidelijk staat omschreven wat de omvang is van de uit te voeren werkzaamheden en de resultaten die u mag verwachten;
  • U huurt capaciteit in, waarbij in principe de werkzaamheden bij u op lokatie worden uitgevoerd; vooraf worden afspraken gemaakt over het uurtarief;
  • U huurt capaciteit in, waarbij de werkzaamheden op het eigen kantoor van Elektro Advies Oosterveld worden uitgevoerd. Vooraf worden afspraken gemaakt over het uurtarief.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en wat Elektro Advies Oosterveld voor u kan betekenen.

advies

Advies: soms een hele puzzel, maar samen komen we er altijd uit.