Adviesbureau voor technische installaties

Calculatie

Elektro Advies Oosterveld kan in elke fase van een project een calculatie of kostenraming maken.

Hierbij te denken aan bijvoorbeeld:

Kostenramingen en begrotingen
In elke fase van een ontwerp kan een kostenraming worden gemaakt. Hierbij zal in de VO-fase sprake zijn van een raming met een zekere marge in de cijfers, maar naarmate het ontwerp in de bestekfase komt zal ook de begroting nauwkeuriger worden.
Kostenvergelijkingen
Een kostenvergelijking kan bijvoorbeeld gemaakt worden van door derden ingediende begrotingen. Op basis van deze kostenvergelijking kan een gunningadvies worden verstrekt.

 

Een goede kostenraming of calculatie in elke fase van een project zorgt er voor dat u grip houdt op uw project en tijdig kunt bijsturen.

 calculatie