Adviesbureau voor technische installaties

Calculatie

Elektro Advies Oosterveld kan in elke fase van een project een calculatie of kostenraming maken.

Hierbij te denken aan bijvoorbeeld:

[expand title=”Kostenramingen en begrotingen”]In elke fase van een ontwerp kan een kostenraming worden gemaakt. Hierbij zal in de VO-fase sprake zijn van een raming met een zekere marge in de cijfers, maar naarmate het ontwerp in de bestekfase komt zal ook de begroting nauwkeuriger worden.[/expand]
[expand title=”Kostenvergelijkingen”]Een kostenvergelijking kan bijvoorbeeld gemaakt worden van door derden ingediende begrotingen. Op basis van deze kostenvergelijking kan een gunningadvies worden verstrekt.[/expand]

 

Een goede kostenraming of calculatie in elke fase van een project zorgt er voor dat u grip houdt op uw project en tijdig kunt bijsturen.

 calculatie