Adviesbureau voor technische installaties

Opdrachten

Onderstaand een selectie uit de vele opdrachten die Elektro Advies Oosterveld momenteel uitvoert of heeft uitgevoerd (√). Dit betreft opdrachten voor diverse opdrachtgevers in de sectoren:

[expand title=”Kantoren“]

 • Vervanging verlichting Provinciehuis te Zwolle (√)
 • Energiestudie Groninger Forum (√)
 • Vervanging elektrische voedingen computerruimten (MER) RAI Amsterdam (√)
 • Opstellen diverse standaard documenten voor RAI Amsterdam (√)
 • Verbouw kantoor Gemeente Groningen Trompsingel (√)
 • Maasdam gebouw te Rotterdam (√)
 • Verbouw kantoor RDW Groningen (√)
 • PV-installatie kantoor RDW Groningen (√)
 • Herinrichting kantoor Agentschap Telecom te Groningen (√)
 • VO, DO diverse dienstgebouwen herinrichting COA Ter Apel (√)
 • Uitbreiding kantoor en werkplaats Callidus te Joure (√)
 • Definitiedokument t.b.v. herinrichting gebouw Tesselschadestraat 140 Leeuwarden t.b.v. Belastingdienst (√)
 • Uitwerking elektrotechnische installaties van DO naar besteksniveau voor nieuwbouw kantoor Watercampus te Leeuwarden (√)
 • Calculatie elektrotechnische installaties Groninger Forum (40.000 m²) (√)
 • Calculatie en uitwerking elektrotechnische installaties van DO naar besteksniveau voor nieuwbouw kantoor Dienst Soc. Zaken en Werkgelegenheid Gem. Groningen (√)
 • Herindeling kantoren Shell Rijswijk (√)[/expand]

[expand title=”Gezondheidszorg“]

 • OK-complex WZA
 • Universitair Complex Psychitrie, UMCG
 • UMCU, kostenramingen verbouwprojecten
 • Diverse infrastructurele projecten MCL
 • Groot onderhoud NSA’s MCL (√)
 • Onderzoek terreinverlichting MCL (√)
 • Diverse infrastructurele plannen MCL (√)
 • Inventarisatie en uitvoeringsbegeleiding herstelpunten NEN3140 inspecties MCL (√)
 • Inventarisatie en uitvoeringsbegeleiding herstelpunten bliksembeveiliging MCL (√)
 • Verbouw laboratoria UMCG (√)
 • Verbouw HIC (High & Intensive Care geestelijke gezondheidszorg) Dimence te Zwolle (√)
 • Verbouw HIC (High & Intensive Care geestelijke gezondheidszorg) Dimence te Deventer (√)
 • Ontwerp uitbreiding noodstroomvoorziening Wilhelmina Ziekenhuis Assen (√)
 • Deelprojecten nieuwbouw Erasmus MC te Rotterdam (√) [/expand]

[expand title=”Overige gebouwen“]

 • Werkomschrijving vervanging verlichting hallen RAI Amsterdam  (√)
 • PvE vervanging verlichting hallen en parkeergarages RAI Amsterdam (√)
 • PvE blusgasinstallaties MER RAI Amsterdam  (√)
 • Onderzoek en uitvoeringsbegeleiding verduurzaming sportcomplexen Gemeente Midden Drenthe
 • Nieuwbouw opslaghal MCS te Groningen (√)
 • Beveiligingsinstallaties De Oosterpoort te Groningen (√)
 • Verlichtingsinstallatie foyers De Oosterpoort te Groningen (√)
 • Verlichtingsinstallatie kasteel Het Nijenhuis (Museum De Fundatie) te Heino [/expand]

[expand title=”Industrie“]

 • DSM Leeuwarden, handscoop ruimte  (√)
 • Ontwerp installaties Dictator Emmeloord  (√)
 • Gasunie, energiebesparing compressorhallen  (√)
 • Werkomschrijving tuimeldroger Cumapol te Emmen (√)
 • Ontwerptekeningen nieuwbouw fabriek Ausnutria te Heerenveen (√)
 • Werkomschrijving tankenpark Smilde Foods te Heerenveen (√)
 • Werkomschrijving voeding installaties SSP unit Bonar Emmen (√)
 • Advies vervanging elektrotechnische installatie werkplaatsen Winel te Assen (√)
 • Nieuwbouw fabriek FrieslandCampina te Beilen (√)
 • Nieuwbouw laboratorium FrieslandCampina Wamco Nigeria (√)[/expand]

[expand title=”Onderwijs“]

 • Verbouw Noorderpoort College locatie Euroborg te Groningen
 • Nieuwbouw Acaciahage te Stadskanaal (√)
 • Verbouw locatie Engelandlaan, SG Ubbo Emmius te Stadskanaal (√)
 • Nieuwbouw Noorderpoort College te Stadskanaal (√)
 • Verbouw De Wiken te Drachten (√)
 • Uitbreiding basisschool te Bergum (√)
 • Nieuwbouw school Princenhof te Leeuwarden (√)
 • VO, DO en uitvoeringsbegeleiding nieuwbouw CS Vincent van Gogh, lokatie Lariks te Assen (√)
 • Uitbreiding Groen van Prinstererschool te Emmen (√) [/expand]

[expand title=”Wonen“]

 • Floriade Almere, woontorens
 • Duindoornflat te Groningen (√)
 • Verbouw van diverse woongebouwen van Woonzorg Nederland in kader van scheiden wonen en zorg:
  • De Wieken te Zierikzee
  • Dr. Engelsoord te Maasbracht
  • Hoogschuilenburg te Almelo
  • Meerhoek te Emmen
  • St. Jozefpark te Blokker
  • St. Carolus te Hilversum
  • Coornhertcentrum te Den Haag
  • Erasmusheem te Haren
  • De Renselheerdt te Winschoten [/expand]

[expand title=”Overige opdrachten“]

 • Verlichtingsberekeningen diverse projecten
 • Kabelberekeningen
 • Kostenramingen en calculaties
 • Risico-analyses bliksembeveiliging conform NEN-EN-IEC 62305 [/expand]

opdrachten