Adviesbureau voor technische installaties

Werkomschrijving

Een werkomschrijving is een globale beschrijving van een uit te voeren werk, inclusief van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen. De werkomschrijving is minder uitgebreid als een bestek en kan worden toegepast bij kleinere werken of werken die aan een bekende partij zullen worden uitbesteed.