Adviesbureau voor technische installaties

Voorlopig ontwerp

Wat is het?

Het voorlopig ontwerp (VO) is een uitwerking van het Programma van Eisen (PvE). Het VO beschrijft de installaties in hoofdlijnen. Voor verschillende onderdelen kunnen varianten worden uitgewerkt en de voor- en nadelen hiervan worden beschreven. Uit deze varianten kan een keuze gemaakt worden, afhankelijk van uw wensen, budget e.d. Bij het voorlopig ontwerp, VO, wordt een kostenraming opgesteld. Het voorlopig ontwerp wordt met alle betrokken partijen besproken en kan zo nodig bijgesteld worden. Aan het eind van deze fase wordt het voorlopig ontwerp goedgekeurd door alle partijen.

Het voorlopig ontwerp bestaat uit:

  • een omschrijving van de installaties;
  • principe tekeningen van de hoofdstructuur van leidingwegen;
  • globale bepaling van de benodigde (technische) ruimte voor de installaties in het gebouw;
  • globale bepaling van benodigde vermogens;
  • principe voorstellen van hoofdcomponenten van de installaties;
  • een kostenraming.

 Vervolg fase

Het vervolg van het VO is een definitief ontwerp.

Voorlopig ontwerp kantoor