Adviesbureau voor technische installaties

PvE

Wat is het PvE?

In het Programma van Eisen worden uw wensen vertaald naar een leesbare opsomming van doelstellingen en functionaliteiten. Dit PvE kan door u zelf zijn opgesteld en aan ons beschikbaar worden gesteld. Aan de hand van het PvE zullen wij dan uw installaties verder ontwerpen. Zie de pagina’s voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek.

Ook is het mogelijk dat wij uw PvE opstellen. Wij zullen dan het nodige overleg met u en eventueel uw medewerkers voeren om alle wensen en eisen te inventariseren. Het PvE bestaat dan uit een omschrijving van deze wensen en eisen.

PvE