Adviesbureau voor technische installaties

Bestek

Wat is het?

Een bestek is de volledige omschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld,  die samen met het bestek de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. De gebruikelijke systematiek voor een bestek is de STABU-systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Elektro Advies Oosterveld beschikt over een eigen STABU-licentie.

Het bestek bestaat uit:

  • een gedetailleerde omschrijving van het werk;
  • administratieve en technische bepalingen;
  • tekeningen (uitwerking van de tekeningen uit de DO-fase);
  • een begroting.

bestekblad1