Adviesbureau voor technische installaties

Nutsbedrijf


nutsbedrijf

Waarom overleg met het nutsbedrijf?

Nieuwe installaties of uitbreiding van bestaande installaties vergen soms intensief overleg met het nutsbedrijf. Het is zinvol om dit overleg in een zo vroeg mogelijk stadium van een project te starten. De levertijden van nutsbedrijven zijn meestal vrij lang; tijdig overleg kan er voor zorgen dat het realiseren van een nieuwe aansluiting of een wijziging van een bestaande aansluiting tijdig uitgevoerd kan worden.

Verder kan tijdig overleggen voorkomen die u onaangenaam verrast wordt door kosten en eisen van het nutsbedrijf. U moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat tijdens de uitvoering blijkt dat ten gevolge van de grootte van het elektrisch vermogen, het nutsbedrijf eist dat u een eigen transformator moet hebben.

nuts