Adviesbureau voor technische installaties

Noodstroomvoorziening

Indien nodig zullen wij u adviseren over het toepassen van een noodstroomvoorziening. Dit kan zijn in de vorm van een UPS (Uninterruptible Power Supply) waarbij gedurende een korte tijd de voeding van bijvoorbeeld computers wordt overgenomen tijdens een uitval van de netspanning.

                               

UPS 3 kVA en 35 kVA

Maar ook een NSA (noodstroomaggregaat) behoort tot de mogelijkheden waarbij in principe de tijdsduur onbeperkt is mits er voldoende brandstof beschikbaar is.

NSA 630 kVA